NAČIN PLAĆANjA

* Plaćanje objave u dnevnom listu „Večernje novosti“ putem portala www.citulje.novosti.rs moguće je izvršiti i putem platnih kartica:

* ilustrovati sve platne kartice koje mogu da se koriste u svrhu onlajn plaćanja

* Vaša sredstva posle obavljene transakcije rezervisana su na računu sve dok naš operater ne proveri kompletan sadržaj Vaše oglasne poruke. Tek nakon toga dobićete odgovor o prihvatanju ili odbijanju Vaše oglasne poruke.

* Cene i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećim na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu Korisnik usluge ne može opozvati. Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi onlajn i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.

Ova veb aplikacija koristi kolačiće kako bi vam obezbedili najbolju moguću uslugu. Dodatne informacije možete naći na stranici Politika kolačića.

Prihvati